Adverteren op WinterportDirect.nl

Op de sites van SenseAd kun je op de volgende manieren adverteren:

  • - Aanbiedingen handmatig of via XML doorplaatsen op onze website(s).
  • - Tekstlinkvermelding in rubriek Aanbevolen Organisaties.
  • - Aanbiedingen in onze nieuwsbrieven.
  • - Dedicated mailingen.

Vragen over onze dienst of tarieven? neem gerust contact met ons op via het contactformulier.

Sponsoren

Wij zijn ook regelmatig op zoek naar sponsoren voor marketingcampagnes. Heb je een leuke vakantie/prijs die hiervoor gebruikt kan worden? Vraag gerust naar het te bereiken potentieel en de mogelijkheden via het contactformulier.